пʼятниця, 6 грудня 2013 р.

Система уроків на тему: "Країни Америки"

Тема. Країни Америки. Загальний огляд регіону
Епіграф                                                   Всюди досліджуйте всечасно,
                                                       Що є велике й прекрасне,
                                                       Чого іще не бачив світ.
                                                                       Михайло Ломоносов

 Цілі уроку:
1             сформувати знання  про склад регіону та історію  його освоєння;
ознайомити із особливостями ЕГП, складу території та його розмаїттям за розмірами території, кількістю населення, економічного розвитку;
1          удосконалити практичні навички учнів працювати з картографічним матеріалом;
продовжити формувати вміння аналізувати, систематизувати, узагальнювати вивчений матеріал, складати схеми;
сприяти розвитку в учнів спостережливості, уяви, пам’яті, мислення;
прищеплювати учням  любов до традицій, історії, культури та побуту народів  Америки.
Тип уроку. Засвоєння нових знань, вмінь, навичок
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Після уроку учні зможуть:
1  давати економіко-географічну характеристику регіону Америка;
висловлювати власні думки про особливості складу, розташування,         населення, господарства та економічного розвитку країн регіону.
1    аналізувати та використовувати отримані знання.
Обладнання і матеріали: політична карта світу, атласи, контурні карти, підручники, аудіовізуальний матеріал (відеоролик, презентація).

ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ (привітання, побажання хорошого настрою та плідної роботи; оголошення теми, цілей, епіграфа уроку (запис на дошці).
ІІ. МОТИВАЦІЯ
 Учитель (під музичний супровід)  Море, хвилі, безкраї простори голубої безодні... Аж раптом на горизонті з’являється земля… Так, у 1942р. кораблі         Х. Колумба досягли Багамських островів, навіть не підозюючи про масштаби свого відкриття. А саме про те,  що площа земель, які вони відкрили, стоновить 42,5млн. кв. км, а їх надра багаті на поклади найрізноманітніших корисних копалин.  
Натомість європейці, які прийшли слідом за Колумбом, швидко побачили казкові можливості Нового Світу, і пройшло зовсім небагато часу, як тисячі представників Старого Світу, покинувши свої будинкки та сім'ї, почали переселятися до незнаних земель.
І через багато років ми можемо оцінити результат діяльності переселенців та їх нащадків, харктеризуючи країни Америки.
Саме на сьогоднішньому уроці ми  дамо економіко-географічну характеристику регіну, де розташована наймогутніша в економічному розумінні країна світу – США, а також дізнаємося про особливості економічного розвитку інших країн регіону.
 ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Учитель. Що ви вже знаєте про цей регіон?
Гра „Асоціативна павутинка (Потрібно кожному учневі назвати по одному слову, з яким у нього асоціюється поняття Америка. Починає або закінчує гру вчитель. На дошці виконується схема).

IV. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
    Учитель. Ми ознайомимося з особливостями економічного розвитку регіону  Америка і розглянемо:
- склад регіону;
- особливості економіко-географічного положення регіону ;
- особливості економічного розвитку країн;
- коротку історичну довідку про формування території;
- роль переселенців у розвитку економіки регіону та українську діаспору (учні записують план уроку в зошиті).
 1. Розповідь учителя поєднана з евристичною бесідою (демонстрація карти регіону на інтерактивній дошці) (Додаток 1.1)
 Америка - це єдина частина світу, яка складається з двох континентів - Північної і Південної Америки. Вони простягаються велетенською дугою понад 14 тис. км з півночі на південь від холодних островів Канади до суворого архіпелагу Вогняна Земля через всю Західну півкулю і з'єднані Панамським перешийком. Загальна площа Америки становить 44,5 млн. км. кв. – це майже третина суходолу планети.
 Америка - найбільш географічно ізольований континент. Вона від інших континентів відокремлена Тихим і Атлантичним океанами. І тільки з Азією вона зближується на північному заході (тут їх розділяє тільки Берингова протока), і на крайньому півдні - з Антарктикою. З північного сходу до Північної Америки прилягає найбільший у світі острів - Гренландія, який майже весь покритий льодовиками.
В Америці налічується 51 держава і територія, з яких суверенних країн – 35. Тут проживають майже 880 млн. чол., або 13,6 % людства. Це регіон «молодої демократії». Тут немає жодної монархії. Лише 10 держав традиційно вважають себе країнами у складі Співдружності Націй, зокрема Канада.
  З точки зору соціально-економічної географії в Америці історично склалися  два субрегіони, які істотно відрізняються один від одного економічними, етнічними та релігійними ознаками – Англо-Америка  та Латинська Америка. Межа між ними проходить по державному кордону США та Мексики.
 Пошукова робота
Клас ділиться на дві групи (англо-американці та латиноамериканці), які за допомогою підручника та карт атласу визначають склад  та особливості субрегіонів.
2. Склад регіону
Виступ 1 групи (демонстрація політичної карти Північної Америки на інтерактивній дошці). (Додаток 1.2).
До складу регіону Англо-Америка відносять 5 держав і територій, 90% загальної площі яких припадають на США та Канаду; острівне володіння Данії – Гренландія, а також розташовані в Атлантичному океані острови – Бермудські, Сен-П’єр та Мікелон.
Виступ 2 групи (демонстрація на інтерактивній дошці політичної карти Латинської Америки) ( Додаток 1.3).
До Латинської Америки входять усі держави, розташовані на південь від США – Мексика, Країни Центральної Америки (перешийок між материками, острови Вест-Індії і держави південної Америки з прилеглими до неї островами. Її територія простяглася з півночі на південь на 10 тис. км — від ріки Ріо-Гранде до протоки Дрейка. Площа регіону 20,5 млн. кв. км, що становить більше 15 % суходолу земної кулі. На сучасній політичній карті регіону налічується 46 держав і територій, з них 33 незалежних держави, 13 – залежні території, які підпорядковані Франції, Великій Британії, США, Нідерландам.
Картографічний практикум: позначити в контурній карті країни Англо-Америки та Латинської Америки, підписати назви столиць найбільших держав. Позначити залежні території Латинської Америки.
3. Особливості економічного розвитку регіонів Америки
Учитель. Субрегіони Америки істотно відрізняються  один від одного економічними , етнічними та релігійними ознаками.
Пошукова робота. Користуючись матеріалами підручника та картами атласу охарактеризуйте особливості економічного розвитку обох субрегіонів.
Виступ 1 групи (англо-американців) (використовуючи карту)
Історично склалося так, що більшість населення Англо-Америки говорить англійською, оскільки з ХV ст. регіон зазнав колонізації Великої Британії, частина Канади говорить французькою. Корінні жителі – індіанці, ескімоси, алеути становлять  близько 1% населення Англо-Америки. Серед віруючих переважають протестанти.
Англо-Америка – найпотужніший в економічному плані регіон світу, 90% загальної площі якого припадають на США та Канаду – високорозвинені країни «Великої сімки». Цей регіон посідає 1-е місце за виробництвом продукції обробної і видобувної промисловості (41%), а за виробництвом сільськогосподарської продукції близько 40%.
Виступ 2 групи (латино-американців) (використовуючи карту)
Населення Латинської Америки сформувалося внаслідок змішання корінного населення з переселенцями з різних частин світу, особливо з Європи. В результаті змішування трьох основних рас – індіанців, європейців та африканців, серед сучасного  населення Латинської Америки переважають представники мішаних рас - метисів, мулатів, самбо. Індіанців в регіоні збереглося значно більше, особливо в Болівії, Парагваї, Гватемалі.
У більшості країн регіону сповідують християнство католицького напряму, в колишніх англійських колоніях – протестантизм.
Сучасна українська діаспора в Латинській Америці налічує понад 600 тис. осіб, найбільше в Аргентині та Бразилії.
За рівнем економічного розвитку всі країни Латинської Америки є країнами, що розвиваються, тому значно поступаються північноамериканським. Вони в основному відіграють роль аграрно-сировинних додатків розвинених держав, є важливою сферою вкладення капіталу і ринком збуту готової продукції.
Учитель.  Проаналізуйте інформаційне гроно «Економічний розвиток країн Латинської Америки» на інтерактивній дошці. Зробіть відповідні висновки. (Метод «Мозковий штурм»)


Інформаційне гроно


Прийом «Мікрофон»
ОРІЄНТОВНІ ВІДПОВІДІ:
Залежно від спеціалізації господарства та доходів на душу населення країни Латинської Америки поділяються на кілька підтипів:
-  НІК – країни, що мають більш високий рівень розвитку промисловості.
- Дрібні острови з високими доходами – країни, головною спеціалізацією  яких є сфера послуг.
- Країни середніх можливостей – це переважно аграрні країни, доходи яких становлять від 1000 до 2000 доларів за рік на душу населення.
- Найменш розвинені країни – це найбідніші держави, в яких частка обробної промисловості становить менш як 10%, а дохід на одного жителя - менше як 500 доларів за рік.
- Країни з плановою економікою – це країни, які дотримуються соціалістичного принципу планування розвитку господарства.
4. Інтеграційні процеси в країнах Америки
Учитель. Характерною ознакою Америки є наявність низки інтеграційних процесів, які істотно впливають на зміцнення зв’язків між країнами.
ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА
    За допомогою карт атласу та матеріалів підручника визначте, до складу яких регіональних міжнародних організацій входять країни Америки.
 Гроно-висновок 
(Учні висловлюють власні міркування, учитель записує їх на інтерактивній дошці).

ОРІЄНТОВНІ ВІДПОВІДІ:
Організація Американських Держав (ОАД) об’єднує близько 30 країн регіону, її мета – мир і процвітання країн Західної півкулі.
Карибське співтовариство (КАРІКОМ) об’єднує країни Карибського басейну, його мета – спростити господарські зв'язки між країнами.
Латиноамериканська асоціація інтеграцї (ЛАІ) -  установа спільного ринку з метою економічного і соціального розвитку регіону.
Північноамериканська  асоціація вільльної торгівлі (НАФТА) – вільна торгівля.
Учитель. Отже, інтегроційні процеси допомагають більш раціонально використати сировинні, фінансові, трудові та виробничі ресурси Америки.
5. Освоєння регіону та формування території США
Випереджувальне завдання
Учнівське повідомлення (Додаток 1.4) - розповідь поєднана із переглядом відеомультфільму « Історія формування регіону» (Відеододаток 1).
VI. ЗАКРІПЛЕННЯ
1. Бесіда „Дорогами Америки”
-         На які субрегіони поділяється Америка?
-         Скільки країн належить до Англо-Америки? Латинської Америки?
-         Які  світові релігії поширені в Америці?
-         Назвіть основні регіональні міжнародні організації, до складу яких входять країни Америки.
-         Охарактеризуйте значення інтеграційних процесів для країн регіону.
-         Охарактеризуйте економічний розвиток країн Англо-Америки. Латинської Америки.
2. Робота з картою
ü Покажіть на карті:
-  держави регіону Англо-Америка;
-  нові індустріальні країни Латинської Америки;
- країну з плановою економікою;
- найменш розвинену країну Америки.
ü Назвіть і покажіть на карті столиці держав (метод «Мікрофон»):
США (Вашингтон), Мексика (Мехіко), Перу (Ліма), Бразилія (Бразиліа), Аргентина (Буенос-Айрес), Куба (Гавана), Чилі (Сантьяго), Панама (Панама).
3. Закінчіть речення (прийом «незавершене речення»)
Для мене Америка – це……
(Учні лаконічно висловлюють власні судження).
V. ПІДСУМОК УРОКУ. ОЦІНЮВАННЯ
 Заключне слово учителя. Америка є великим регіоном Західної півкулі,  який поділяється на два історико-географічних субрегіони – Англо-Америка і Латинська Америка.
ЕГП регіону в основному вигідне, природно-ресурсний потенціал – величезний.
           Головним економічним ядром Америки є США і Канада, економічно розвинені країни, члени «Великої сімки». Країни Латинської Америки (крім Куби) є країнами, що розвиваються, тому значно поступаються північноамериканським, особливе значення в субрегіоні мають НІК.
          Характерною ознакою Америки є наявність низки інтеграційних процесів, які істотно впливають на зміцнення зв’язків між країнами.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (диференційоване):
а) опрацювати  37 параграф підручника,  (для всього класу);
б) позначити в контурній карті  та вивчити номенклатуру до теми (для усього класу);
в) підготувати інформацію про українську діаспору; традиції США (для окремих учнів);
г) відшукати в Інтернеті цікаві факти про США (для бажаючих).

Тема. США – економічний лідер сучасного світу
Цілі уроку:
ü продовжити формування уявлень та знань школярів про особливості географії та економіки найважливіших країн світу;
ü сформувати уяву учнів про роль та місце США в історії світової цивілізації та економіки;
ü ознайомити учнів із проблемами сучасних США та основними напрямами його розвитку;
ü продовжити формувати уміння працювати з різними джерелами інформації;
виділяти головне, аналізувати отриману інформацію, працювати в малих групах;
ü виховувати розуміння важливості розвитку зовнішньоекономічних зв’язків США з Україною;
ü виховувати толерантне ставлення учнів до культури інших країн, самоповагу та взаємоповагу.
Тип уроку: комбінований урок
Форма уроку: урок-дослідження
    Обладнання: карти світу – фізична, політична; карти США – фізична, політична, економічна; атласи; контурні карти; роздавальний матеріал таблиці, схеми картинки, мультимедійні засоби.
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Після уроку учні зможуть:
ü характеризувати  основні риси сучасного стану та розвитку економіки країни;
ü пояснювати специфіку  господарства США;
ü порівнювати особливості господарства різних районів США;
ü називати особливості територіальної і галузевої структури господарства  країни;
ü оцінювати роль США в світі та важливість взаємозв’язків з Україною.


Епіграф
Щоб пізнати чужу країну треба відмовитися від звички міряти все на свій аршин. Слід розібратися в системі уявлень, мірил і норм властивих певному народові.
                                                                                         В. Овчинніков
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ (привітання, побажання хорошого настрою та плідної роботи на уроці).
IІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Прийом «Географічна розминка» (двоє учнів по черзі показують країни Америки та   називають їх столиці. Використовується настінна політична карта світу).
2. Вікторина
1. Загальна площа регіону Америка (44.5 млн. кв. км).
2. Країна регіону з плановою економікою (Куба).
3. Країни НІК Латинської Америки (Мексика, Бразилія, Аргентина, Венесуела).
4. Форма устрою більшості країн Латинської Америки (унітарні).
5. Країна «пшеничного колоска» (Канада).
6. Кількість залежних країн Латинської Америки (13).
7. Країна, яка відноситься до групи найменш розвинених країн світу (Гаїті).
8.  Країна - економічний лідер регіону (США).
9. Кількість суверенних країн регіону Америка (35).
10. Кількість держав і територій в регіоні Америка (51).
11.  Кількість незалежних держав Латинської Америки(33).
12.  Відсоток корінних жителів Америки (1%).
IІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Прийом «Приваблива мета»
Учитель (перегляд відеосюжету «Відвідаймо США» )(Відеододотак 2). Сьогодні мова йтиме про країну, яку  називають головною країною світу.  Незважаючи на те, що вона пережила злети і падіння  нею захоплюються, її бояться, на неї рівняються інші країни. Адже це – наймогутніша постіндустріальна держава світу, яка здійснює вирішальний вплив на світову економіку і політику.   Візитною карткою цієї країни є імперія кінопромисловості – Голівуд, найвідоміший у світі район розваг – Лас-Вегас, осередок театрального життя Америки – нью-йоркська вулиця Бродвей, а також велетенські хмарочоси, які своєю величчю зачаровують і приваблюють туристів.
Ця країна дала світові популярних письменників Джеймса Фенімора Купера, Марка Твена, Теодора Драйзера, Едгара По, Джека Лондона, Ернеста Хемінгуея. Тут працювали неперевершені актори Чарлі Чаплін, та Мерилін Монро, знаний художник Рокуел Кент, геніальний мультиплікатор Уолт Дісней. З історією країни пов’язані імена політиків Джорджа Вашингтона, Франкліна Рузвельта, Джона Кеннеді.
         Ця країна часто асоціюється з розквітом демократії, свободою особистості, захистом прав людини, високим рівнем життя.
Як ви зрозуміли, ми будемо вивчати США. На прикладі цієї держави спробуємо збагнути, чи можна зробити такою ж могутньою і багатою нашу Україну. Що потрібно робити, щоб вивести нашу країну із економічної кризи і покращити життя людей? Для цього ми ознайомимося із економіко-географічними особливостями країни.
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Прийом «Мікрофон» (учні по черзі пригадують типовий план економіко-географічної характеристики держави) (Додаток 2.1).
2. Запис теми уроку, ознайомлення із завданнями.
Тема уроку: «США – головна країна сучасного світу». 
У 7 класі та на попередніх уроках ми вже знайомилися із природою та  загальними відомостями про США. Тому разом складаємо «візитку»  країни (прийом «Мозковий штурм»)
«Візитна картка країни» - (ознайомлення із загальними відомостями про країну, демонстрація на інтерактивній дошці державних символів (прапор, герб, птах). (Додаток 2.2).
Офіційна назва - Сполучені Штати Америки.
Площа         - 9,4 млн. кв. км. (4-те місце у світі, 2-ге в Америці).
Населення    - 308 млн. осіб ( 3-тє місце у світі, 1-ше в Америці).
Столиця       - Вашингтон.
Тип країни   - високорозвинена держава, країна «Великої сімки».
Державний устрій          -  президентська республіка, федеративна держава.
3. Робота клубу «Дослідник» Метод «Демарш»

(Учні об’єднуються в групи, кожна з яких отримує маршрутний лист із завданнями, який присвячений роботі над окремим пунктом плану економіко-географічної характеристики країни. Учні самостійно працюють використовуючи матеріали підручника  та атласи, додаткову літературу, послідовно виступають, роблячи висновки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Виступ 1 групи (фізико-географи) (використовуючи карти).

  

Особливості ЕГП

ü Розташована в центральній  частині материка Північна Америка;
ü територія країни складається з трьох частин: Континентальних штатів (48), Аляски та Гавайських островів. Під контролем США перебуває також низка островів Карибського моря (Пуерто-Рико, Віргінські острови) та Океанії (Американське Самоа, острів Гуам та інші;
ü материкова частина США межує на півночі – з Канадою, на півдні – з Мексикою; Аляска - розташований на північному заході материка, межує з Канадою, а через Берингову протоку – з Росією; Гавайські острови  - в Тихому океані.
ü США мають вихід до трьох океанів (Тихого, Атлантичного та Пн. Льодовитого), через які підтримують активні зв’язки з багатьма країнами світу.
ü Держава близька до важливих мінерально-сировинних баз Латинської Америки та Канади, які активно використовує у своєму господарстві.
Висновок (прийом «Роблю висновки»)
Отже, ЕГП США  є вигідним та зручним і сприяє економічному розвитку держави.
Картографічний практикум (усі учні класу)
На контурній карті  позначте територію США, підпишіть країни, з якими вони межують
Учитель. Основним багатством країни, від чого в першу чергу залежить розвиток та спеціалізація господарства є її природні умови та природні ресурси.


Виступ 2 групи (геоморфологи, кліматологи, геологи)  (використовуючи карти).

Природні умови та ресурси США.
Природні умови:
ü У рельєфі переважають рівнини -  Центральні та Великі рівнини, Примексиканська рівнина, які займають центральну та південну частини країни. На заході гори Кордильєри, на сході давні низькі Аппалачі.
ü На території США переважають помірний і субтропічний клімат,   головною перевагою якого є достатнє зволоження рівнинних земель східної частини країни.
Природні ресурси:
ü  Країна багата на мінеральні ресурси:
  паливні - великі поклади нафти і природного газу (басейни Техаський,  Аляскинський, Мексиканської затоки та Каліфорнійський), кам’яного вугілля  (Аппалацький та Іллінойський басейни);
рудні –  значні запаси залізної руди (Приозерний басейн), мідних, поліметалевих, уранових руд та срібла (в Кордильєрах), золота (на Алясці);
нерудні - істотні запаси фосфоритів (Флорида), самородної сірки (Примексиканська низовина), калійної солі (штат Нью-Мексико).
ü Водні ресурси розміщені нерівномірно, проте ріка Місісіпі з притоками та система Великих озер є величезним резервуаром прісної води.
ü Земельні ресурси найкращі чорноземи (Центральні та Великі рівнини), родючі червоноземи та жовтоземи (південний схід країни), бурі лісові грунти (північний схід країни).
ü Лісові ресурси  країни дуже значні, їх основні райони зосереджені на північному заході, південному сході, Алясці.
Висновок (прийом «Роблю висновки»)
Отже, США  має сприятливі природні умови та багаті природні ресурси. Має різноманітну мінеральну сировину,  проте проводить політику заощадження її на майбутнє. Все це сприяє розвитку всіх галузей господарства держави та її економічному росту.
Картографічний практикум (усі учні класу)
На контурній карті  позначте основні басейни та родовища корисних копалин. 
Учитель. На прикладі своєї  держави ми бачимо, що не лише від природних умов та ресурсів залежить економічний розвиток країни. «Багатством» кожної країни є ще її народ.

Виступ 3 групи  (демографи)
Населення країни - 308 млн. осіб ( 3-тє місце у світі, 1-ше в Америці),
ü     перший тип відтворення населення;
ü     природний приріст -  3,2 чол./ тис;
ü     демографічний процес – «старіння нації»;
ü      додатнє сальдо міграцій («відплив умів»);
ü     середня густота населення – 32,8 чол./км. кв., нерівномірне розміщення – східні частини – 100 - 400 чол./км. кв., гірські райони та Аляска -  0,3 - 11 чол./км. кв.;
ü      багатонаціональна країна, понад ¾ населення вважають себе американцями США;
ü     корінні жителі - індіанці, ескімоси та алеути становлять менше 1% населення країни;
ü     переважає християнство (протестанти), є представники всіх релігій;
ü     українська діаспора становить приблизно 1,5 млн. осіб;
ü     рівень урбанізації – 76% (субурбанізація, утворення агломерацій та мегаполісів – Приатлантичний, Приозерний та Каліфорнійський);
ü     в країні 10 міст-мільйонників.
Висновок (прийом «Роблю висновки»)
        Отже, вирішальну роль у формуванні населення країни відіграла імміграція, тому сучасне населення США утворилося внаслідок змішування різних рас та етносів. Рівень урбанізації в країні високий, що призводить до збільшення та розширення міст. Спостерігається процес «старіння нації». У США сформувалася  значна українська діаспора.
Випереджувальне завдання
Учнівське повідомлення про українську діаспору (Додаток 2.3)
Картографічний практикум (для всього класу)
Нанесіть на контурну карту найбільші міста та мегаполіси США.
   Учитель. США – найпотужніша постіндустріальна держава світу. 72%  населення працюють у невиробничій сфері. Її господарство характеризується комплексним розвитком усіх сучасних виробництв, новітніми технологіями та оптимальною організацією праці, високим освітнім рівнем населення. Незважаючи на те, що темпи економічного зростання в останні роки знизилися, її економіка залишається провідною у світі. Сучасній економіці США притаманні висока концентрація виробництва і капіталу, утворення транснаціональних монополій.
Виступ 4 групи  (економісти)
У результаті структурної перебудови промислового виробництва особливе значення мають новітні наукомісткі галузі: 
ü машинобудування - автомобілебудування  (Детройт, Нью-Йорк, Сент-Луї, Канзас-Сіті, Флінт, Атланта, Балтімор та ін.), авіаракетокосмічна (Каліфорнія, Вашингтон), електротехнічна та електронна (Лос-Анджелес, Даллас Новий Орлеан);
ü електроенергетика ( ТЕС-69%, АЕС- 22%, ГЕС – 9%);
ü хімічна промисловість – полімерні матеріали, мінеральні добрива, парфуми, шини тощо ( Примексиканський, Каліфорнійськи, Північно-Східний). Їх сукупна частка у продукції промисловості перевищує 50 %.
Швидкими темпами розвивається чорна та кольорова металургія, паливна промисловість (нафтопереробна, вугільна.)
Традиційно важливу роль відіграють старі галузі – легка (текстильна і шкіряно-взуттєва) та харчова.
Картографічний практикум: нанести на контурну карту основні промислові центри країни, позначити галузі промисловості, які в них розвиваються.
Висновок (прийом «Роблю висновки»)
Отже, у США створено потужну багатогалузеву промисловість. Поряд із новими наукомісткими галузями, які мають особливе значення для економіки держави, важливу роль відіграють традиційні галузі.
Виступ 5 групи  Сільське господарство (агрономи)
Сільське господарство країни добре розвинуте. Для США характерними є фермерські господарства. Частка сільськогосподарського виробництва у ВВП становить  близько 2%.
У галузевій структурі переважає тваринництво (52%) - м’ясо-молочне скотарство, свинарство, птахівництво (бройлери); найбільш риболовна країна світу.
Для рослинництва характерні високий рівень механізації та чітка зональна спеціалізація. Домінує  вирощування зернових культур (16% світового виробництва) – кукурудза (1 місце в світі), пшениця (3 місце в світі), рис;  з технічних культур -  соя (1 місце в світі), бавовник, соняшник, цукрова тростина, арахіс; поширене овочівництво, картоплярство, садівництво.
Висновок (прийом «Роблю висновки»)
Високоінтенсивне сільське господарство США не лише забезпечує країну продовольством та сировиною, а й експортує значну частину продукції. Цьому сприяє природне середовище та ефективне господарювання.
Учитель. Транспорт часто називають «кровоносною системою» господарства країни. Як функціонує вона в США?
Виступ 6 групи  (експерти з транспорту)
У США дуже добре розвинені всі види транспорту.
Залізниці й автостради утворюють кілька широтних і меридіональних напрямів, які дістали назву «транспортних коридорів». Сформувалася потужна система швидкісних автострад – хайвеїв.
З’єднані між собою каналами річка Міссісіпі, Великі озера і річка Св. Лаврентія утворили найдовший у світі внутрішній водний шлях.
Розгалужена мережа трубопроводів з’єднує місця видобутку та споживання газу та нафти.
США мають кілька універсальних морських портів-велетнів (Лос-Анджелес, Лонг-Біч, Філадельфія, Х’юстон та інші).
         США -  лідер світових авіаперевезень. Вона має найбільший у світі приватний авіапарк. До найбільших аеропортів світу належать Атланта, Лос-Анджелес, О’Хара, Даллас, Денвер.
Висновок  (прийом «Роблю висновки»)
США мають розгалужену транспортну систему. Головну роль у вантажоперевезеннях відіграє залізничний транспорт, у пасажироперевезенні – автомобільний. Зовнішні зв'язки забезпечують потужні морський  та повітряний транспорт.
Учитель. Не менш важливим показником для розвитку країни є її взаємовідносини із іншими країнами світу,  а саме їх надійність та перспективність.
Виступ 7 групи  (експерти  із зовнішньоекономічних відносин)
США активно підтримують різноманітні форми зовнішніх економічних зв’язків з багатьма країнами світу.
Основними торговельні партнери  - Канада, Мексика та країни Європи.
В експорті товарів переважає продукція обробної промисловості – машини та устаткування, хімікати, тканини; велику частку становить сільськогосподарська продукція (кукурудза, пшениця, соя, бавовна, тютюн тощо); зброя. Важливе значення має вивезення американського капіталу. Імпортують США мінеральну сировину ( нафту, руди металів), сталь, кольорові метали, електроніку, екзотичні й тропічні продукти харчування.
Висновок (прийом «Роблю висновки»)
         США є центром системи міжнародних економічних зв’язків, що сформувалися в сучасному світі. Зовнішньоекономічна діяльність США полягає в експорті-імпорті капіталу, товарів і послуг, участі у роботі міжнародних організацій.
Технологія «Прес – конференція»
Міні-конференція «Україна та США - проблеми та перспективи у взаємовідносинах».
 Розглянути питання на конференції:
Які види економічних відносин можуть бути взаємовигідними для України та США у майбутньому? Чому?
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ
1. Практична робота
Учитель. Аналізуючи територіальну та галузеву структуру господарства США,  ви помітили територіальні відмінності .
За територіальними відмінностями господарства в США виділяють три економічні райони: Північ, Південь та Захід.
Прийом « Творча лабораторія»
За допомогою карт атласу та матеріалів підручники порівняйте економіко-географічні особливості економічних районів США:
-  визначте галузі спеціалізації господарства;
-  вкажіть спільні та відмінні ознаки;
-  зробіть висновки.
Результати оформіть у вигляді таблиці (Додаток 2.4)
2. Прийом «Одне речення». Підсумуйте отриману інформацію і сформулюйте одним реченням факти, які вас найбільше вразили під час вивчення США? ОРІЄНТОВНІ ВІДПОВІДІ:
§  Америка - це коли ти боїшся викинути папірець на вулиці.
§  Америка - це коли учні в школі не ліплять жуйку під парту.
§  Америка - це коли на інвалідних парковках боїшся поставити свою машину, щоб її не забрали.
§  Америка - це коли можеш купити собі справжні Armani за «маленькі» гроші.
§  Америка - це коли сторічна бабуся їздить на кабріолеті.
§  Америка - це коли ти не боїшся поліцейського на дорозі, тому що ти не порушував нічого.
§  Америка - це коли поліцейський, зупинивши за порушення швидкості, посміхнувшись запитає куди так поспішаєш і може пошкодувати і не дати штраф, а просто попередити і побажати доброго дня.
3. Дати відповідь на проблемне запитання: Чи має Україна можливість для економічного розвитку, наближеного до розвинутих країн?
(Учні лаконічно висловлюють власні судження).
VI. ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО УЧИТЕЛЯ. ОЦІНЮВАННЯ
  США – найпотужніша постіндустріальна країна світу, яка здійснює вирішальний вплив на світову економіку та політику.
Держава розташована на перетині важливих міжнародних шляхів сполучення.
        Країна багата на водні, земельні, лісові ресурси, різноманітну мінеральну сировину, проте проводить політику заощадження її на майбутнє.
        Сприятливі природні умови та інтенсивні технології дають можливість забезпечувати всім необхідним  не лише власне населення, а й значну кількість продукції вивозити на світовий ринок.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ  (диференційоване)
1. Опрацювати текст підручника і дати відповіді на запитання (усі учні класу).
2. Підготувати презентації окремих пунктів плану  економіко-географічної характеристики  Канади (окремі учні).
3. Підготувати цікаві факти про Канаду ( за бажанням).
4. Провести соціогеографічний практикум: визначити, які предмети та речі, що вас оточують у повсякденному житті, зроблені у США. Оцінити їх якість. Поміркуйте,  чи можна було б замінити їх товарами українського виробництва (за бажанням).

Тема.  Канада - країна «кленового листка»
Цілі  уроку:        
ü   сформувати в учнів знання про сучас­ну Канаду, дати економіко-географічну характеристику країни,  виявити проблеми і досягнення держави, подібне і відмінне з Укра­їною, можливості співпраці в май­бутньому; 
ü   розвивати пізнавальний інтерес до предмета, творче мислення учнів;  форму­вати вміння учнів аналізувати, зі­ставляти, презентувати опрацьо­ване, узагальнювати і робити ви­сновки;
ü  удосконалювати вміння і навички роботи з картами, карто­схемами, матеріалами періодичної преси, додатковою літературою;
ü  ознайомити учнів з особливостями розміщення населення та українців в Канаді, з традиціями канадців;
ü  виховувати почуття  гуманізму, поваги до культури  народу канади , толерантне ставлення.
     Обладнання: політична карта світу, карта Канади,  фотоколдж природи і пам'яток культури Канади , запис канадської музи­ки, презентації, символі­ка держави, роздатковий матеріал.
Тип уроку: комбінований урок.
         Форма уроку: нестандартний, урок-мандрівка.                                            
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Привітання, побажання цікавої роботи на уроці.
ІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів
 Перевірка домашнього завдання
1. «Географічний диктант» (робота за варіантами, додаток 3.1)
2. Робота з карою.
Показати на карті:
- регіони Америки,
- країни Англо-Америки,
-субрегіони Латинської Америки.
ІІІ. МОТИВАЦІЯ
Прийом «Логічні сходинки» (Впізнай країну)
Вступне слово вчителя  (під звуки канадської народної музики на фоні демонстрації відеослайдів «Канадою») (Додаток 3.2.)
      Пізнавати землю, відкривати для себе нові країни — цього ми навча­ємось на   уроках географії. Країна, яку ми сьогодні будемо вивчати – одна із найпарадоксальніших і найзагадковіших країн світу. Це дійсно дивовижна країна не лише своєю незбагненною природою, особливостями національного складу, але й унікальною історією економічного розвитку. 
Це країна парадоксів:
·        країна  суворих природних умов, та неозорих пшеничних полів;
·         «країна чотирьох мільйонів озер» та мальовничих  гір,  які поєднуються із величезними фермами та високими хмарочосами;
·        це країна безкрайньої тайги та важливих винаходів;         
·        це край заворожуючих зимових  карнавалів та запальних ковбойських змагань - родео,
·        це країна емігрантів та  унікальної  історії економічного розвитку;
·        це країна «кленового листка».
 Отже, тема  уро­ку — «Канада – країна кленового листка».                              

  ІV. Вивчення нового матеріалу.
                                                                  Канадо! Землі твої неозорі,
                                                                 Неосяжні твої простори,
                                                                Незбагненна і непроста
                                                                Країна кленового листа…
       На сьогоднішньому уроці ми здійснимо «заочну мандрівку» і відкриємо завісу загадкового економічного розвитку Канади, познайомимося із незвичайними традиціями та незбагненною природою країни. Для цього нам в першу чергу потрібно ознайомитись із економіко-географічними особливостями країни (учні пригадують план економіко-геогрфічної характеристики країни.)
В цьому нам допоможуть гіди, які вивчали особливості Канади. Але так як це не лише пізнавальна мандрівка, але й навчальна, ми будемо давати відповіді на проблемні питання, щоб краще зрозуміти в чому ж суть і специфіка економічного розвитку Канади та чи є якась користь нам, громадянам України та нашій державі у вивчені цієї країни.
   Розпочнімо ж нашу мандрівку Канадою з ознайомлення із планом маршруту.
Випереджувальні завдання


                     
1.Зупинка «Географічна» («Візитна картка» країни та географічне положення)
Виступ учня з використанням матеріалів презентації (Додаток 3.3, слайди 1-6) і доповненням вчетеля та інших учнів.
Учитель. Визначте позитивні та негативні риси економіко-географічного положення країни. (Учні висловлюють власні міркування, прийом «Роблю висновок»).
2. Зупинка «Природна» (природні умови та ресурси)
Учитель. В природному відношенні Канаду можна вважати унікальною державою, адже це країна суворих природних умов та багатющих природних ресурсів.
Про це детальніше ми дізнаємося з розповіді нашого гіда.
Виступ учня з використанням матеріалів презентації (Додаток 3. 3, слайди 7-15)
Учитель. На основі даних ЕГХ зробіть висновок про забезпеченість Канади природними ресурсами. (Учні висловлюють власні міркування, прийом «Роблю висновок»).
Зупинка « Демографічна» (виступ учня, демонстрація презентації. Додаток 3.3, слайди 16 -22)
Учитель. Які властиві риси канадського народу допомогли їм за такий короткий час досягти високого економічного розвитку?
Орієнтовна відповідь:
Одним із основних критнріїв неухильного економічного зростання Канади багато вчених вважають властиві канадському народу риси.ю на перше місце серед яких ставлять працьовитість.ю сумлінність, високий рівень освідченості і професійної кваліфікації.
Зупинка «Економічна» (господарство, транспорт, зовнішньоекономічна діяльність)
Учитель. Щоб зрозуміти суть економічного розвитку Канади нам потрібно з'ясувати специфіку її господарсва.
Виступ  троьх учнів з використанням матеріалів презентації (Додаток 3.3,  слайди 23-41 ).
Учитель. Що, на вашу думку,  є головною особливістю господарства Канади, як постіндустріальної держави? (Учні висловлюють власні міркування, прийом «Роблю висновок»)
Учитель. У кожній країні є місця якими захоплюються, які зачаровують і приваблюють туристів. США також мають чим похвалитися.
Зупинка «Дивовижна» (визначні місця)
Виступ учня з використанням матеріалів презентації (додаток 3.3, слайди 42-49)
V. Закріплення нових знань та вмінь учнів

 Експрес опитування  (Прийом «Закінчіть речення»):
1. Територія Канади омивається …
2. Площа Канади становить…
3. Населення Канади….
4. Основна релігія…
5. Основний тип клімату…
6. Основні мови…..
7. За національним складом …
8. За характером господарства Канада…
9.За економічним розвитком….. 
10. Галузі спеціалізації господарства…
11. Традиційні галузі господарства…
12. Провідна галузь сільського господарства…
13. Основа експорту …
14. В імпорті переважає…
15. Головні торговельні партнери…
VІ. Підсумок уроку
 Після того, як учні ознайомилися із економіко-географічною характеристикою країни,  з’ясуємо специфіку економічного розвитку Канади.

Проблемне питання:
Канада — одна з країн, яку при­рода  обдарувала  природ­ними ресурсами проте не дуже «пожаліла» в плані природних умов. То як ж, країна переселенського типу, маючи такі суворі природні умови ,  стала високорозвиненою постіндустріальною державою?
(Використовуємо метод «Дерево ідей», який дасть можливість залучити всіх присутніх до обгово­рення проблеми. Учні на паперових кленових листочках записують власні ідеї, які приклеюють на дерево (малюнок висить на дошці). Під час обговорення скла­дається перелік висловлених ідей, а потім проблема розглядається загалом).
Прийом « Роблю висновок»

Учні роблять висновок, що головними чинниками, які вплинули на швидкий економічний розвиток країни, були:
1. Зручне ЕГП.       
2. Багаті природні ресурси.
3. Інтенсивне залучення іноземного (американського) капіталу.
4. Трудові ресурси з високим рівнем професійної підготовки, культури праці та професійної мобільності.
5. Високий рівень розвитку науки і техніки.
6. Запровадження новітніх технологій у господарстві.
7. Високоякісна експортна продукція.
   Учитель. Як ви переконалися,  Канада — ди­вовижна країна, яка незважаючи на те, що їй пророкували непривабливе майбутнє, а видатний філософ Вольтер називав  її  «жалюгідною країною», не змирилася з цим і доказала всім, що вона країна не лише суворих природних умов, а й держава найновіших технологій з високим економічним  розвитком.
VІ. Домашнє завдання (диференційоване)
1.Опрацювати  39 параграф підручника,  відповісти на питання  в кінці параграфа.    2. Позначити в контурній карті найбільші промислові центри Канади (усі учні класу).                                                                                                                                 3. Підготувати повідомлення про загальні відомості НІК Латинської Америки; питання щодо економічного розвитку НІК; особливості економічного розвитку НІК (окремі учні класу).                                                                                               


Тема. Нові індустріальні країни Латинської Америки
 Навчальні цілі:
ü  визначити географічні, природні та соціально-економічні особливості провідних країн Латинської Америки;
ü  сформувати в учнів загальні уявлення про особливості економічного розвитку НІК;
ü  вдосконалити уміння учнів аналізувати картографічний і статистичний матеріал;
ü   продовжити роботу по формуванню компетентності самоосвіти та саморозвитку (опрацювання інформації отриманої з мережі Internet);
ü розвивати вміння  використовувати набуті знання за нестандартних умов;
ü виховувати творчість, комунікабельність, толерантність, тактовність. 
Тип уроку. Урок засвоєння нових знань
Форма уроку. Урок-ток-шоу
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Після уроку учні зможуть:
ü вказувати на основні риси сучасного стану та розвитку країн НІК ;
ü називати особливості територіальної і галузевої структури господарства  країни;
ü оцінювати роль НІК Латинської Америки у світовій економіці;
ü визначати сучасні проблеми країн.
ü використовувати набуті знання у подальшому житті;
ü висловлювати власну думку .
Обладнання і матеріали: політична карта світу, політична карта Латинської Америки, атласи, підручники, мультимедійний проектор, комп’ютер, екран, відеоролики представлення країн до уроку, роздатковий матеріал,  виставка товарів НІК.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ (привітання, з¢ясування емоційної готовності учнів до уроку).
ІІ. ЕТАП ПЕРЕВІРКИ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
2. Бесіда за запитаннями.
1. Які субрегіони виділяють в  Америці? Покажіть їх на карті.
2. Які держави є найбільш розвиненими в кожному з субрегіонів Америки?
6. Які країни називають «новими індустріальними»? Наведіть приклади НІК Азії та Америки.
ІІІ. МОТИВАЦІЯ
Учитель. Коли йде мова про країни Латинської Америки, то перше, що з’являється в нашій уяві - це ритмічне аргентинське танго, яскраві карнавали, найкращі футболісти, а також запашна бразильська кава. Багато хто знає про досягнення доколумбових цивілізацій майя, ацтеків, інків. 
Проте  далеко на всім відомо, що в Бразилії, наприклад, щорічно випускають близько 2 млн. автомобілів, які працюють на етиловому спирті, що виробляють з цукрової тростини, а Венесуела входить в першу десятку країн світу за видобутком та експортом нафти. Аргентина належить до найбільших світових виробників телятини та яловичини, а за настригом вовни поступається лише Австралії та Новій Зеландії. Чилі є не лише найдовшою і найвужчою країною у світі, а й займає провідні місця за видобутком міді, молібдену і природної селітри. 
При вивченні країн Латинської| Америки ми з'ясували, що більшість  країн Латинської Америки по рівню економічного розвитку є|з'являються| такими, що розвиваються, |та|  але|та| і є  провідні країн регіону, у яких і нам є чого повчитися. Це країни нової індустріалізації (НІК) – Бразилія, Мексика, Аргентина. До них наближаються Венесуела, Колумбія, Чилі.
Досвід НІК дуже цікавий для країн, які реформують свою економіку, в тому числі  для України.   Чому країни нової індустріалізації отримали|одержували| таку назву? (Перш за все|передусім| тому, що темпи їх економічного розвитку перевищують аналогічні показники держав світу, що не тільки|не лише| розвиваються, але і розвинених. По виробництву окремих видів промислової продукції, у тому числі і наукоємких|наукоємних| її видів низького і середнього ступеня|міри| складності, НІК вийшли на провідні позиції в світовому господарстві). На сучасну світову арену вийшли нові індустріальні країни, які завдяки залученню іноземного капіталу здійснили швидкий економічний стрибок.
V. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
Учитель.  Сьогодні  наша українська делегація у складі 10| класу отримала|одержувала| запрошення на ток-шоу, тема якого  «Нові індустріальні країни Латинської Америки» (запис теми уроку у зошитах).
На  ток-шоу присутні представники країн НІК, провідні експерти світу з економічних питань та  гості (представники різних країн світу).
Учитель. На ток-шоу ми  постараємося з'ясувати особливості економічного процвітання НІК і визначимо перспективи подальшої|дальшої| співпраці|співробітництва| з|із| Україною.
Учитель. У|біля| кожного з Вас на парті є|наявний| інформаційний листок (план економіко-географічної характеристики, додаток 2.1)|аркуш|,  в який Ви будете записувати корисну для себе інформацію|із|.
         Насамперед запрошуємо представників окремих країн НІК представити свої країни (виступи учнів, які готували інформацію про країни, демонстрація відеороликів)
Учитель. Бразилія – найбільша країна Латинської Америки, яка має в своєму розпорядженні багатющі природні ресурси і випереджає решту країн регіону за темпами економічного, особливо промислового зростання.
Бразилію називають країною контрастів, і «…контрасти дійсно є:                     одні громадяни цієї країни керують в небесах реактивними лайнерами, роблять пересадки серця і будують атомну електростанцію; інші не підозрюють до цих пір про існування колеса, писемності і здобувають вогонь тертям дерев'яних паличок один об одного. Одні громадяни цієї країни купують розкішні лімузини за сорок тисяч крузейро. Інші за чотири крузейро миють їх. Одні будують розкішні палаци на Копакабані, інші живуть в них. Все це вірно, але всього цього мало, щоб зрозуміти характер і заглянути, в душу бразильця».
   (І. Фесуненко).
Хоча б трохи зрозуміти характер|вдачу| і заглянути в душу бразильця нам допоможуть представники Бразильської делегації.
Виступ представника Бразилії (демонструючи відеоролик)( Відеододаток 3)
Бразилія — найбільша держава Латинської Америки, п’ята за площею у світі (8,5 млн. км. кв.). На сході й північному сході Бразилія омивається водами Атлантичного океану. 
Значна частина території Бразилії — рівнина. Клімат країни міняється від вологого екваторіального до сезонно-вологого субтропічного. Головними річками є Амазонка, Сан-Франсіску, Парана, Уруґвай, Параґвай. 
Річки Бразильського плоскогір’я мають значний гідропотенціал. Третину території Бразилії займають вологі вічнозелені екваторіальні ліси Амазонської низовини, іншу територію — тропічні ландшафти високих рівнин Бразильського плоскогір’я.
Крім неосяжних лісів, найбільших річок, родючих ґрунтів й унікального тваринного світу, природа «нагородила» надра Бразилії різноманітними корисними копалинами, серед яких кам’яне вугілля, залізні, марганцеві, уранові, вольфрамові, хромові руди, золото тощо. 
Найбільша етнічна група населення Бразилії представлена європейцями (54,7 %); представники африканської раси складають 5,9 % населення країни. У результаті змішання рас значну частину населення складають мулати, метиси, самбо. Крім громадян Бразилії в країні близько 3 млн. іммігрантів — індійців, арабів, угорців, поляків та ін. 
Загальна кількість корінного населення Бразилії — індіанців-аборигенів — складає близько 60 тис. осіб, більш ніж 2/3 з них проживають в Амазонії. У країні також є найбільша у світі японська громада — більш ніж 2 млн. осіб. Усе це різноманітне населення розмовляє портуґальською мовою, до якої ввійшло чимало слів африканського й індіанського походження. Більшість вірян сповідує католицизм. 
             Бразилія входить в десятку найбільш населених країн світу — 205 млн. осіб (2012 р.). Більш ніж половина населення Бразилії — молодь до 20 років, жителі старші за 50 років складають лише 10 %. Це пов’язане з високими показниками народжуваності й природного приросту. 
         Високі темпи приросту загострюють проблему зайнятості й приводять до «хибної урбанізації». 3/4 населення проживає у великих прибережних містах і їхніх передмістях, кількість яких швидко зростає. 
         Бразилія індустріально-аграрна країна, найбільша за економічним потенціалом в Півд. Америці. Основні галузі економіки: текстильна, взуттєва, хімічна, цементна, гірнича, авіаційна, металургійна, моторо- і машинобудівна. На експорт працюють цукрова, м'ясна, олійна та тютюнова галузі.
              У сільському господарстві зайнято понад 40 % економічно активного населення країни. Воно дає 12 % ВНП, а його продукція — 65 % вартості експорту.
             Рослинництво дає 60 % вартості сільськогосподарської продукції, і має чітко виражену експортну спрямованість. Головні продовольчі культури, під якими зайнято половину посівних площ,— кукурудза, квасоля. Вони поширені повсюдно. Серед зернових культур у Бразилії найбільше значення мають рис, пшениця, ячмінь, овес. Найпоширеніші серед технічних культур — бавовник і цукрову тростину — вирощують на північному та південному сході країни. Щорічно в країні виробляється близько 10 млн т цукру, третина його надходить на експорт. За виробництвом кави Бразилія посідає перше місце у світі (2,5 млн. т). Головні райони вирощування — східні узбережні штати країни. За збором бананів і апельсинів Бразилія посідає перше місце у світі, значна частина їх експортується. На півдні країни розвинуте виноградарство і тютюнництво.
Тваринництво має переважно м'ясний напрямок і дає 40 % вартості продукції сільського господарства. Провідною галуззю є скотарство, яке має відстійно-пасовищний характер. За поголів'ям великої рогатої худоби Бразилія посідає друге місце у світі після Індії. Місцеве значення має свинарство, вівчарство і птахівництво. Бразилія є однією з провідних країн світу за виловом риби.

У Бразилії розвиваються всі види транспорту. Протяжність залізниць — понад 30 тис. км, із яких 7 % електрифіковані. Але провідну роль у здійсненні внутрішньодержавних перевезень вантажів і пасажирів відіграє автотранспорт, яким перевозиться 80 % вантажів. Протяжність автошляхів з твердим покриттям — понад 180 тис. Недоліком розвитку залізничного та автомобільного транспорту є те, що переважна більшість залізниць і автомагістралей розташована на сході Бразилії, на узбережжі Атлантичного океану. Водночас на величезних просторах Амазонії залізниць майже немає і лише в останній час були прокладені автомагістралі. Трубопровідний транспорт розвинутий слабо. Прокладання автомагістралей з одночасним розвитком річкового транспорту на Амазонці та її притоках відіграє важливу роль у розвитку господарства Амазонії. Протяжність річкових шляхів Бразилії сягає 50 тис. км, але оскільки річки протікають у слаборозвинених районах, то їхнє транспортне значення незначне. Зовнішні економічні зв'язки здійснює морський транспорт. Розвинутий повітряний транспорт.
           Зовнішньоекономічні зв'язки Бразилія експортує, передусім, продукцію сільського господарства (м'ясо, цукор, сою, олію, бавовну, каву і какао), залізну і манганову руду, деякі види машин. За експортом сільськогосподарської продукції Бразилія посідає друге місце у світі після США. Бразилія імпортує деякі види паливних ресурсів, зокрема нафту і газ. Завозить різноманітні машини, які вона не виробляє, товари народного споживання, особливо ті, що не виробляються в галузях важкої та легкої промисловості. Імпортуються фосфорити і зерно, технологічне устаткування для різних галузей господарства.
Учитель. Мексика – друга за чисельністю населення і величиною потенціалу країна в Латинській Америці, така, що володіє значними природними ресурсами для подальшого розвитку. Надаємо слово  представнику Мексики.
Виступ представника Мексики (демонструючи відеоролик)(Відедодаток 4)
За загальним рівнем економічного розвитку Мексика помітно випереджає інші країни Латинської Америки та разом із Бразилією й Аргентиною утворює «велику трійку» латиноамериканських індустріальних лідерів. 
Мексика розташована в південно-західній частині Північної Америки. Офіційна назва — Мексиканські Сполучені Штати. За площею Мексика посідає третє місце серед країн Латинської Америки (1,97 млн. км. кв.). Омивається Тихим океаном, на сході — водами Карибського моря й Мексиканської затоки. 
           Більшу частину країни посідає Мексиканське нагір’я, є безліч діючих вулканів, відзначається висока сейсмічна активність. На сході країни — великі прибережні рівнини. Територія країни розташована в тропічному та субтропічному континентальному кліматичних поясах. Загальна площа лісів складає 20 % території країни. 
          У посушливих районах величезні простори займають пустелі й напівпустелі (до речі, національним символом Мексики є кактус). Ґрунти країни не відрізняються особливою родючістю.
         Мексика має великі запаси графіту, флюориту, руд чорних і кольорових металів, кам’яного вугілля. Значні родовища нафти та газу. За запасами нафти Мексика посідає друге місце серед країн Латинської Америки (після Венесуели). Мексиканська нація формувалася в результаті змішання переселенців з інших країн і корінного населення. 
          Метиси складають близько 60 % населення, численні індіанські народи — 29 % (частково зберігають свої мови та культурні особливості), також проживають вихідці з Європи, уродженці Ґватемали та інших країн Америки. 96 % населення сповідують католицизм. 
         За кількістю населення Мексика посідає 11 місце серед країн світу (112 млн. осіб, 2012 р.). Для країни характерна висока концентрація людських ресурсів у невеликій кількості населених пунктів (70 % мексиканців проживають у 24 містах).
Мексика посідає 2-е місце в Латинській Америці (після Бразилії) за розміром промислового потенціалу. Виробництво країни складає 1/4 всієї промисловості Латинської Америки. Мексика є однією з головних нафтодобувних і нафтоекспортуючих країн світу. 
          Провідними галузями промисловості є гірничодобувна, нафтова, нафтохімічна, металургійна, будівельна, текстильна, харчова й машинобудування. Мексика входить до першої десятки країн світу за видобутком деяких кольорових металів (міді, цинку, свинцю). 
         Підприємства кольорової металургії базуються повністю на власній сировині. Машинобудівна галузь виробляє електродвигуни, трансформатори, побутову техніку, обладнання для нафтових, нафтохімічних, гірничодобувної галузей та автомобілі. 
            Велика частина підприємств автомобілебудування заснована на іноземному капіталі. Особливе місце в мексиканській промисловості посідають мікі- ладорас — підприємства, розташовані біля кордону з США, що спеціалізуються на експортному виробництві товарів (вузли автомобілів, меблі, товари легкої промисловості). 
          90 % виробленої там продукції відправляється в США. Головною галуззю сільського господарства є рослинництво (60 % вартості всієї сільськогосподарської продукції). 
        Кукурудза разом із пшеницею й рисом і сьогодні є основною зерновою культу- рою, що вирощується в центральних районах країни. Уздовж узбереж простягнулися плантації технічних (цукрового очерету, бавовни, тютюну) і плодових (бананів, цитрусових) культур. 
         Ще з колоніальних часів у Мексиці вирощують каву. На менш родючих землях, переважно в північно-західних районах Мексики, розвивається екстенсивно-пасовиське тваринництво м’ясо-вовняного напрямку. 
       У приватних фермерських господарствах розводять свиней, овець, коней, домашню птицю. У прибережних районах розвинені рибальство й лов креветок. Мексика має добре розвинену транспортну інфраструктуру. 
         Найбільший відсоток пасажирообігу припадає на автотранспорт. Залізничний транспорт відіграє другорядну роль — його розвитку перешкоджає гірський, розчленований рельєф. Важливе значення для транспортування експортної продукції має власний морський транспорт. У країні понад тисячі аеропортів (54 мають статус міжнародних), їх обслуговують 83 авіакомпанії. Найбільш прибутковою галуззю сфери послуг Мексики є туризм. Країну щорічно відвідують близько 17 млн. туристів
Ведучий. Аргентина – одна з найбільш крупних і економічно розвинених країн регіону. Тут розпал пляжного сезону тоді, коли в Європі зима; місто Пуерто-Мадрін – батьківщина танго, а столицю Буенос-Айрес називають «столицею м'яса».
Запрошуємо до слова представнка Аргентини.
Виступ представника Бразилії (демонструючи відеоролик)(Відеододаток 5).
         Аргентина — велика держава на південному сході Південної Америки (2,8 млн. км. кв.). Омивається водами Атлантичного океану. Аргентині належить також східна частина острова Вогняна Земля й кілька прилеглих островів. Фолклендські (Мальвінські) острови, острів Південна Джорджія й Південні Сандвічеві Острови є спірними територіями (на них претендує і Велика Британія). 
         Свою назву країна дістала за назвою затоки Ла-Плата, що в перекладі з іспанської означає «срібло». Входячи в естуарій, іспанські конкістадори сподівалися знайти там запаси коштовних металів. За країною збереглася назва «срібна», тільки не іспанського походження, а латинського (argentum — «срібло»). 
         Через велику протяжність країни з півночі на південь і розходжень у рельєфі природні умови Аргентини дуже різноманітні. 
         Уздовж усього західного кордону країни простягаються могутні Анди, північну частину посідає велика рівнина Ґран-Чако, південніше, на правобережжі Парани, розташована родюча Пампа, ще далі на південь лежить Патагонія — степові простори із суворим кліматом і вбогою рослинністю, відкриті для вітрів. 
Аргентина розташована в трьох кліматичних поясах: тропічному, субтропічному й помірному. Головні річки країни — Парана, Параґвай, Ріо-Саладо, Ріо-Колорадо. Парана відіграє величезну роль в економічному житті країни як судноплавна артерія й джерело водопостачання.
Різноманітність природного середовища Аргентини проявляється й у її ґрунтовому покриві. 
        Аргентина помітно виділяється серед латиноамериканських країн за кількістю запасів стратегічної сировини — уранових руд, берилію, вольфраму. Із паливних ресурсів найбільше значення мають нафта й природний газ. 
Аргентина також багата на запаси самородної сірки та будівельної сировини. Більшість аргентинців є нащадками європейських іммігрантів, метиси, індіанці, мулати складають близько 15 %. Офіційною мовою є іспанська; у розмовній іспанській багато слів, запозичених із мови індіанців кечуа. 
          Більшість жителів (90 %) сповідують католицизм. В 2012 р. чисельність населення в Аргентині склала 41 млн. осіб. Для країни характерний досить невисокий природний приріст населення — 12 ‰ і низька середня густота населення. 
        У містах, розташованих переважно на сході в прибережній зоні, проживає 88 % усього населення країни. Найбільшими містами є Буенос-Айрес (11,9 млн. осіб) і Кордова (1,68 млн. осіб). 
Буенос-Айрес — столиця, головний порт, промисловий центр і транспортний вузол Аргентини. Тут проживає близько третини населення країни та виробляється більше ніж половина всієї промислової продукції. 
         Аргентина — одна з найбільш економічно розвинених країн Латинської Америки, у якій вартість промислової продукції істотно перевищує вартість сільськогосподарської.
Три «кити» економіки — це гірничодобувна промисловість, металургія та сільське господарство. 
         За виробленням і споживанням промислової продукції, за виробництвом автомобілів, чавуну й сталі Аргентина посідає одне із провідних місць у Латинській Америці, а за видобутком нафти — третє місце (після Венесуели та Мексики). 
         Розвинені також транспортне й сільськогосподарське машинобудування, виробництво металорізальних верстатів, електротоварів, кольорова металургія, хімічна, деревообробна, поліграфічна промисловість. Сільськогосподарська продукція складає основу аргентинського експорту. 
           Провідною галуззю сільського господарства є тваринництво — м’ясне скотарство й вівчарство. Аргентину часто образно називають «м’ясним цехом Латинської Америки». Рослинництво базується на виробництві зернових, переважно пшениці, кукурудзи та технічних культур — льону, соняшника, цукрової тростини, бавовнику. 
         На північному заході країни розташовані великі плантації популярного чаю мате. Теплі передгір’я Анд вкриті маслиновими гаями, цитрусовими садами та виноградниками.
          Орієнтація аргентинської економіки на зовнішній ринок вплинула й на транспортну інфраструктуру. Розгалужена мережа залізних (35 тис. км) та автомобільних (209 тис. км) доріг з’єднує основні сільськогосподарські й гірничодобувні райони з морськими портами. 
Характерною ознакою економіки країни є значна частка іноземного капіталу.
Ведучий. Венесуела – країна, яка по рівню економічного розвитку в останні роки наблизилася до НІС.|  |    
         |ліВенесуела в перекладі|переведенні| з іспанського означає «маленька Венеція», а столиця Венесуели – м. Каракас – з індійської мови|язика| переводиться|перекладає| як «Долина співаючих птахів|птиць|».
Надаємо слово представнику Венесуели.
Виступ представника Венесуели (демонструючи відеоролик)(Відеододаток 6).
           Венесуела — держава на півночі материка Південна Америка, площа якої складає 912 тис. км. кВ. Венесуела на півночі омивається водами Карибського моря, на сході — Атлантичного океану. Слово «Венесуела» означає «маленька Венеція». 
          Так назвав цю країну Амеріґо Віспуччі, коли побачив в озері-лагуні Маракайбо домівки індіанців на сваях. У центрі країни знаходяться рівнинні простори саван — льянос, на півдні та південному сході розташоване Гвіанське плоскогір’я. 
Північна частина Венесуели складається з вузьких прибережних рівнин та відрогів Анд. Клімат субекваторіальний.
          У надрах країни є родовища залізних і марганцевих руд, бокситів. Однак найважливішим ресурсом є нафта.
          Населення Венесуели в 2012 р. склало 27 млн. осіб. Природний приріст — 19 ‰. Більшість населення є представниками мішаних рас та нащадків європейців. Індіанців тут налічується лише 2 %, вони невеликими племенами ведуть традиційний спосіб життя в глибинах лісів. Більшість вірян сповідує католицизм. 87 % населення країни проживає в містах. 
          Найбільше місто країни і її столиця — Каракас — існує вже понад 400 років. Після відкриття родовищ нафти Каракас перетворився на суперсучасне місто. Друге за розмірами місто країни — Маракай з населенням понад 1,3 млн. осіб. 
Відкриття в 1917 р. запасів нафти у западині Маракайбо перетворило Венесуелу із зубожілої на одну з провідних країн Латинської Америки. 
          Щорічно з надр викачують близько 140 млн. тон нафти. Крім нафти тут видобувають алмази, золото, кам’яне вугілля, природний газ.
Працюють підприємства кольорової і чорної металургії, хімічної, легкої і харчової галузей промисловості. 
         У країні обробляється лише 5 % території. Вирощують банани, кукурудзу, рис. Основними експортними культурами є кави і какао. У країні нараховується понад 15 млн. голів ВРХ, 4,5 млн. свиней і 4 млн. кіз. 
ІІ етап. Обговорення проблемних питань. (Гості ставлять питання, а  експерти та представники країн НІК  дають відповіді).
Ведучий. На сучасну світову арену вийшли НІК, країни, які можуть бути прикладом для багатьох країн світу. Чому країни нової індустріалізації отримали|одержували| таку назву?
Експерт 1. Перш за все|передусім| тому, що темпи їх економічного розвитку перевищують аналогічні показники не лише країн світу, що|не лише| розвиваються, але і розвинених держав. За виробництвом низки видів промислової продукції, у тому числі наукомісткої, НІК вийшли на провідні позиції в світовому господарстві.     Експерт 2. Високими темпами розвивається експорт взуття, одягу, текстилю, побутової техніки, легкових автомобілів. При цьому НІК не тільки знайшли свою нішу у міжнародному поділі праці, але й випередили деякі розвинуті країни.
Гість. В чому полягають особливості економічного розвитку НІК ?
Експерт 1.  НІК змінили традиційні поняття про країни, що розвиваються: у структурі їхнього експорту переважали не сировина, а споживчі товари, імпортували ж вони (як і розвинуті країни) сировину. Темпи росту ВВП були вищі, ніж у високорозвинених країнах, управлялися НІК високоосвіченою елітою.
Експерт 2. Характерно, що масштабна перебудова галузевої структури господарства  НІК була спрямована не на створення автономних, замкнутих виробництв, а на поглиблення інтеграції у світову економіку. Раніше за інших перейшовши до експортноорієнтованої моделі індустріалізації, ці країни зуміли з максимальною вигодою використати свої переваги у МПП.
Експерт 3. Також успіху економічного прогресу в НІК сприяла послідовна внутрішня економічна політика. Вона забезпечила відносну політичну й економічну стабільність у цих країнах, ефективне функціонування економічної системи - "мішаної економіки", де головна роль належить приватному секторові, а держава активно сприяє підприємництву й ринковій сфері.    
Ведучий. У дискусіях про причини повільного економічного зростання переважної більшості країн, що розвиваються, на одне з перших місць виходить фактор ментальності, спосіб економічного мислення, які охоплюють систему освіти й культури, соціальну сферу. 
Як саме ці питання вирішувалися в країнах НІК?
Експерт 1. На мою думку, успіхи НІК  навряд чи можна пояснити без такого фактора, як соціально-культурні (соціально-психологічні) особливості населення. Працелюбність, дисципліна й відповідальність, престиж знань і кваліфікації, енергійність та ділова кмітливість - ці риси населення країн Латинської Америки сприяли підвищенню продуктивності праці і якості продукції, швидкому зростанню підприємництва й створенню в цілому такого психологічного клімату який забезпечив готовність суспільства, незважаючи на певні труднощі, йти важким шляхом динамічної модернізації і прискореного залучення до передових досягнень світової цивілізації.
  ГістьЯкі перші кроки можна відзначити у розвитку НІК?
Експерт. На першому етапі розвитку нових індустріальних країн відіграли вирішальну роль транснаціональні корпорації провідних країн. Першими до економік НІК прийшли ТНК, що контролюються американським капіталом. Вони створювали у цих країнах філії, вкладали кошти у добувну й обробну промисловість. Це надало НІК додаткову можливість придбати сучасну техніку, деякі технології, освоїти іноземні інвестиції. Для цього на території НІК створено експортно-виробничі зони - один з типів вільних економічних зон. Експортно-виробничі зони - це центри виробництва взуття, одягу, електронних виробів, деталей та комплектуючих. Експорт продукції з економічних зон є основним джерелом валютних надходжень для нових індустріальних країн.
Експерт.  НІК  першими стали успішно нарощувати обсяги промислового виробництва, і в першу чергу не видобувних, а обробних галузей, що створюють наукомістку експортоорієнтовану продукцію. У сільському господарстві проводилися успішні реформи, державні програми були спрямовані на підготовку національних кадрів усіх рівнів кваліфікації.
Пріоритети в економіці постійно змінювалися. І у 80-ті роки НІК стали приділяти підвищену увагу новітнім технологіям. Були створені НДІ, вузи, технопарки, технополіси для практичних наукових розробок. Основні напрямки досліджень задля впровадження в практику - устаткування для АЕС, виробництво комп'ютерів, устаткування для шельфового видобутку нафти і газу, мікроелектроніка, чиста хімія, інформатика, автоматизація виробництва.
Гість. Які існують проблеми на сучасному етапі розвитку господарства НІК? Як ви їх плануєте вирішувати?
Представник НІК. У даний час експортоорієнтована модель розвитку, що дала настільки високі результати, багато в чому себе вже віджила. При існуючому рості зарплати і рівні кваліфікації товари цих країн стають неконкуренто спроможними на світовому ринку. Обсяги виробництва знижуються, відповідно знижуються прибутки, і виникає проблема - чим оплачувати кредити. Тому НІК продовжують модернізацію і перехід на нові технології, наукомістке і нематеріальне виробництво. Це виготовлення деталей для комп'ютерів, деталей для літаків із нових конструкційних матеріалів. У області невиробничої сфери раціонально розвивати туризм, фінансову діяльність, інформаційні технології.
VI. ЗАКРІПЛЕННЯ
1. Прийом «Роблю висновки»
Стратегія економічного розвитку НІК базується на таких основних принципах: (Учні почергово називають основні принципи. Метод «Мікрофон»)
Орієнтовна відповідь
- Всебічна трансформація економіки і суспільства.
- Ринкова спрямованість економічних перетворень.
- Експортна орієнтація національної економіки.
- Імпорт капіталу й технологій з розвинутих країн.
- Поліпшення умов для міжнародної торгівлі.
- Доступу на світові фінансові ринки.
-  Регулювання демографічних процесів.
2. Бесіда за запитаннями.
1.  Які основні риси господарства властиві НІК?
2. Які проблеми мають вирішити НІК, щоб зберегти високі темпи свого економічного зростання?
3. Чи можна використати цю модель розвитку до України?
4. Може Україна стати НІК Європи?
5. У яких сферах можуть співпрацювти НІК і Україна?
(Учні формують власні судження).
VI. ПІДСУМОК УРОКУ
Заключне слово вчителя:
         Нові індустріальні країни Латинської Америки здійснили швидкий економічний стрибок і продовжують підтримувати високі темпи економічного зростання.
Економічний розвиток НІК протягом усього часу проходив при активному інвестуванні з боку розвинених країн.
Характерною рисою перебудови господарств НІК є поступовий перехід до пріоритетного розвитку наукоємних промислових галузей.
Для всі  НІК можна виділити загальні складові успіху:
-         максимально ефективне використання зовнішніх факторів економічного розвитку;
-         використання пільгових кредитів;
-         участі у МПП;
-         залучення ТНК, іноземних технологій, ноу-хау.
Саме таку модель економічного розвитку можна застосувати і до України, і можливо, через деякий час Україна стане НІК Європи.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.  Повторити вивчений матеріал, використовуючи опорний конспект.
2. Опрацювати матеріал додатку підручника.
3. Підготувати додатковий матеріал про країни Латинської Америки.
4. Підготуватись до підсумкового уроку з теми: «Країни Латинської Америки»


Тема. ДОРОГАМИ АМЕРИКИ
Епіграф                                             Розум людський має три ключі,
                                                           які все відчиняють:знання, думка, уява.
                                                                                                                  В.Гюго
                                                     
Навчальні цілі:
ü узагальнити та систематизувати знання учнів про країни Америки, особливості їх соціально-економічного розвитку;
ü поглибити та закріпити практичні навички учнів працювати з картографічним матеріалом;
ü продовжити формувати вміння аналізувати, систематизувати, узагальнювати вивчений матеріал;
ü сприяти розвитку в учнів спостережливості, уявлення, пам’яті, мислення;
ü викликати пізнавальний інтерес до економіко-географічних знань і проблем;
ü прищеплювати учням зацікавленість до традицій, історії, культури та побуту народів Америки.
Тип уроку. Узагальнення та систематизації знань

Форма уроку. Урок- марафон

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Після уроку учні зможуть:
ü характеризувати особливості соціально-економічного розвитку країн    регіону ;
ü самостійно визначати рівні економічного розвитку країн;
ü пояснювати  передумови економічного росту країн;
ü усвідомити місце і значення регіону  у світі.
 Обладнання і матеріали: політична карта світу, економічна карта Америки, атласи, роздавальний матеріал.

ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 1. Оголошення теми, цілей, епіграфа уроку, форми уроку.
2. Ознайомлення із умовами марафону,  завданнями (маршрутним листом) (Додаток 5.1) та індивідуальною картою оцінювання (Додаток 5.2).
ІІ. Проведення марафону-конкурсу
Кожен учасник марафону заповнює свій маршрутний листок, який складається з шести етапів. Переможцями стають учні, які першими правильно виконали завдання всіх етапів. Інші учні отримують оцінки відповідно до рейтингової таблиці (Додаток 5.3).  
I  етап «Розминка»
Перевірка знань учнів по темі за допомогою географічного диктанту. Учитель зачитує питання, а учні записують відповідь.
Максимальна оцінка 10 балів.
1. Назвіть країни Англо-Америки, які займають 90% площі субрегіону            
( Канада, США).
2. Скільки налічується суверенних держав в Америці? (35).
3. Скільки залежних територій є у Латинській Америці (13).
4. Назвіть країну Латинської Америки, яка відноситься до групи найменш          
розвинених країн ( Гаїті).
5. Назвіть країну регіону з плановою економікою (Куба).
6. Назвіть країну, яку називають країною «пшеничного колоска» (Канада)
7. Які релігії сповідують у більшості країн Латинської Америки?
(Християнство католицького напряму).
8. Назвіть латиноамериканські країни, які мають перший тип відтворення
населення (Куба, Уругвай).
9.  Назвіть країну регіону, яка проводить політику заощадження мінеральної
Сировини (США).
10. Назвіть  нові галузі спеціалізації НІК (машинобудування, металургійна,
хімічна).
ІI етап « Пазли»
Учні отримують конверти із фрагментами кари, кожен з яких є частиною одного із субрегіонів Америки.
Кінцева відповідь: визначити та назвати субрегіон Америки і одним реченням зробити висновок про особливості  його складу (прийом « одне речення»).
Максимальна оцінка 10 балів. При оцінюванні конкурсу враховується швидкість і правильність виконання роботи.
ІІI етап « Підбери пару і відправ до дому»
У два рядки на аркуші паперу в довільній послідовності записані назви країн та їх столиці (Додаток 5.1). Потрібно встановити відповідність (записати в маршрутний лист) і позначити  країни та їх столиці на контурній карті. Максимальна оцінка 10 балів.
1. Мексика  -  Мехіко;
2. Канада – Оттава;
3. Еквадор – Кіто;
4. Уругвай –  Монтевідео;
5. Перу  – Ліма;
6. Болівія – Ла-Пас;
7. Венесуела – Каракас;
8. Чилі – Сантьяго;
9. Гондурас – Тегусігальпа;
10. Аргентина – Буенос-Айрес.
ІV етап «Логічні ланцюжки»
Із переліку назв потрібно вибрати «зайве» слово і вказати чому воно зайве. (Додаток 5.1).  Максимальна оцінка 10 балів.
1. США - Гренландія  -  Еквадор – Канада (країни Англо-Америки);
2. Болівія – Бермуди – Мексика – Уругвай (країни Латинської Америки);
3. Мартініка – Гвіана – Панама – Ангілья (залежні території Лат. Америки);
4. Аргентина – Венесуела – США – Чилі ( федеративні країни);
5. Мексика – Бразилія -  Парагвай – Аргентина (НІК Лат. Америки);
6. Ліма – Вашингтон – Бразиліа – Монреаль (столиці);
7. індіанці – ескімоси – португальці – алеути (корінні жителі Америки);
8. Північ – Південь – Захід – Схід ( головні економічні райони США);
9. Ванкувер – Монреаль – Калгарі – Квебек ( важливі порти Канади);
10. Торонто – Лос –Анджелес – Бостон – Детройт ( найбільші промислові центри США).
VІ етап «Редактор»
Потрібно заповнити пропуски у тексті (Додаток 5.1). Максимальна оцінка 10 балів.
Найпотужнішою державою світу є США. За економічним розвитком вона належить до високорозвинених держав, країна «Великої сімки». Державний устрій – президентська республіка, федеративна держава. Офіційна мова – англійська, релігія – християнство (протестантизм). За національним складом відноситься до багатонаціональних країн, корінні жителі становлять 1% населення. За характером господарства – постіндустріальна країна. Галузями міжнародної спеціалізації є машинобудування, кольорова металургія,  нафтохімічна та хімічна промисловість. У галузевій структурі сільського господарства переважає тваринництво. Головними торговельними партнерами  країни є Канада, Мексика, країни Європи. 
VІІ етап «Творча лабораторія»
Заповнити інформаційне гроно «Загальна характеристика Канади» (Додаток 5.1) так, щоб дати повну оцінку економіко-географічної характеристики країни. Максимальна оцінка 10 балів.VІІ етап «Поміркуй, заповни, доведи»
Заповнити логічну схему « Основні складові успіху НІК» (Додаток 5.1).
У чому, на вашу думку, полягають особливості економічного розвитку НІК ? (Учні лаконічно записують власні судження).
Максимальна оцінка 10 балів.


 ІІІ. Підбиття підсумків уроку
1.Оцінювання (взаємоперевірка використовуючи  індивідуальні картки) за рейтинговою таблицею (Додаток 5.3).
2. Оголошення результатів та нагородження переможців.
 ІV. Домашнє завдання
1. Підготувати цікаві факти про країни Африки ( для бажаючих).
2. Підготувати презентацію економіко-географічної характеристики ПАР (для окремих учнів).


Список використаної літератури
Довгань Г. Д., Сиротенко А.Й., Стадник О. Г.Країнознавство: Довідник. – Х. : Ранок VESTA, 2007.
Довгань Г. Д. Усі уроки географії. 10 клас. – Х.: «Основа», 2010.
Дубович І. Країнознавчий словник – довідник. – Львів: Панорама, 2003.
Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. Географія: Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – Х : Оберіг, 2010.
Кулик С. Економічна і соціальна географія світу: Навч. посіб. Для студентів ВНЗ. – Львів: «Світ», 2002.
Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія/За ред.. доктора екон. наук, проф. Д.Г. Лукяненка. – К.; КНЕУ, 2001.
Топузов О. М., Тименко Л. В. Економічна і соціальна географія світу: Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К. : Зодіак, 2005.
Чумаслова Н. Країни світу. Енциклопедичний довідник. – Х.;Вилавничий дім «Школа», 2008.
Інтернетресурс.
                                                                                                      


ДОДАТОК 1.1.
Карта АмерикиДОДАТОК 1.2
Політична карта Північної Америки


ДОДАТОК 1.3
Політична карта Латинської Америки

ДОДАТОК 1.4 
Освоєння регіону та формування території США
До приходу європейців територію Північної Америки населяли індіанці, а Аляску – ескімоси. Наприкінці XV ст.. берегів Північної Америки досяг мореплавець Джон Кабот. Це поклало початок європейській колонізації материка, у якій брали участь іспанці, голландці, французи, однак найбільших успіхів досягли англійці. На початку XVII ст.. Англія вже мала велику територію на східному узбережжі континенту.
У XVIII ст. в американських колоніях розгорнувся потужний рух, спрямований на здобуття самостійності. У ході війни за незалежність американська армія, яку очолював Джордж Вашингтон і яка складалася з добровольців, здобула перемогу. 4 червня 1776 р. була прийнята Декларація незалежності США, а через 11 років – конституція нової держави.
У наступні кілька десятиліть територія країни збільшувалася як за рахунок покупок, так і завдяки захопленням.
Із часом загострилися суперечності між промисловою й фермерською Північчю й рабовласницьким Півднем, що привело до громадянської війни 1861 – 1865 рр. Перемогу здобули жителі Півночі, яких очолював президент Авраам Лінкольн. Це дало можливість об’єднати країну, призвело до знищення рабства й послужило поштовхом до швидкого економічного розвитку.
У 1917-1918 рр. США брали участь у Першій світовій війні на боці Атланти. Після війни США посіли провідне місце серед держав світу.
У 1929 р. в країні вибухнула жорстока економічна криза – «Велика депресія». Кризу вдалося подолати за допомогою реформ президента Франкліна Рузвельта. Після Другої світової війни США захопили світове лідерство.

ДОДАТОК 2. 1
 План економіко-географічної характеристики країни
І. « Візитна картка»:
- офіційна назва (прапор),
- площ
а,
- населення,
- державний устрій (форма правління, устрою),
- офіційна мова,
- тип країни за економічним розвитком,
- валюта,
- столиця.
 II. Географічне положення країни
1. Фізико - географічне положення
:
- розташування країни щодо материка, частини світу, 
- сухопутні та морські кордони, 
країни сусіди.
2. Економіко - географічне положення:
 
-розташування країни щодо важливих джерел сировини,  енергії,  транспортних шляхів,  трудових ресурсів.
3. Політико - географічне положення:
- розташування країни щодо країн-партнерів, ворогів, гарячих точок; конфліктуючих сторін, зовнішньо-політичних та внутрішньо-політичних ситуацій;
4.Оцінка географічного положення - висновки про зручність та можливий вплив положення країни на розвиток її господарства.
ІІІ. Природні умови та ресурси
1. Природні умови:
- рельєф,
- клімат.
2. Природні ресурси:
- мінеральні,
- водні,
- земельні,
- лісові,
- рекреаційні,
-інші.
3. Оцінка особливостей природних умов та забезпеченість природними ресурсами.

ІV. Населення
1. Кількісні показники:
- демографічна ситуація (кількість, зміна, тип населення),
- віковий склад,
- національний склад,
- релігійний склад,
- гусота населення,  особливості розселеня.
2. Культура і традиції населення.
3. Особливості населення країни.
V. Господарство
1. Загальні особливості:
- місце у світовій економіці,
- характер господарства.
2. Промисловість:
- основні галузі,
- галузі спеціалізації,
- інші галузі,
- традиційні галузі.
3. Сільське господарство:
-  галузь спеціалізації,
- розвиток інших галузей.
4. Транспорт (провідні види транспорту).
5. Зовнішньоекономічна діяльність:
- експорт ( види експорту, країни- партнери),
- імпорт (види імпорту, країни- партнери).
6. Оцінка господарського комплексу країни.ДОДАТОК 2.2
Символіка США

                        ДОДАТОК 2.3
Українська діаспора у США
Українці є однією з найчисельніших національних діаспор у багатьох країнах Америки. Відомо, що масова еміграція з українських земель в західні країни має більш як столітню історію.
У США живе близько 1,5 млн. українців і осіб українського походження. За чисельністю вони тут займають друге місце серед слов’янського населення (після поляків). Найбільша кількість українців зосереджена в північно-східних промислових штатах – Пенсільванії, Нью-Йорку та Нью-Джерсі. Значна кількість американських українців зосереджена також у штатах Массачусетс, Коннектикут, Огайо, Іллінойс, Мічиган, Мінне сота, Північна Дакота.
Перші українців з’явились у Північній Америці ще в 17-18 ст. Відомо, що у Громадянській війні брав участь генерал Василь Турчин – особистий друг президента А.Лінкольна.У 1865 р. з Києва прибув сюди Андрій Гончаренко, який видав газету “Аляска Геральд”. Його вважали одним з перших українських емігрантів у США.
Масово ж українські емігранти почали селитися в США з 1876 р. Переважно це були вихідці з закарпатської та галицької Лемківщини і займалися вони сільським господарством. У 90-х роках 19 ст. відбувалась інтенсивна еміграція зі Східної Галичини, Північної Буковини і Закарпаття. До першої світової війни в США переїхало близько 0,5 млн. жителів Австро-Угорської частини України.
Одним з перших українських переселенців з України, які в США одержали землю і почали займатися сільським господарством, були протестанти із східних районів України, які втекли від релігійних переслідувань. Вони осіли в штаті Вірджинії (1892 р.), пізніше (1898 р.) – в Північній Дакоті. Згодом і в штаті Північна Дакота всі вони створили село, назване “Україною”.
В 1884 р. у штаті Пенсільванія була збудована перша українська церква.
У 20-х роках у США почали виникати перші організації, що об’єднували українців.
У 1989 р. у США створили громадянські організації, які надають матеріальну допомогу Україні, а також підтримують діяльність окремих громадянських організацій. Серед них “Народний фонд допомоги Україні”, “Фонд допомоги дітям Чорнобиля”.
Тепер у США за даними соціально-демографічних досліджень українці становлять близько 0,5% усього населення. Значну частину становили емігранти із Західної України. За даними демографічних досліджень українською мовою розмовляють близько 25% американських українців.
Серед американський українців спостерігається високий процент людей з вищою освітою. Українську мову викладають у 28 коледжах і університетах. На початку ХХ ст. (1909 р.) у США нараховувалось 470 тис. українців, у 1914 р. – близько 500 тис.
Тепер майже 90% американських українців живе в містах – 20,6% з них працює в промисловості, організації фінансів і в торгівлі, 13% - в армії, 12% - у школах, 11,5% - у закладах охорони здоров’я.
ДОДАТОК 2.4
Практична робота
План характеристики
Назви економічних районів

Північ
Південь
Захід

Положення району в межах країни
Характеристика господарства

Ознаки схожості
Відмінні ознаки

Висновок.ДОДАТОК 3.1
Тести за темою «Економіко-географічна характеристика США»

Варіант 1  
1. За формою державного устрою США є:

а) федерація; б) унітарна країна.
2.За національним складом США:

а)однонаціональна; б) багатонаціональна.
3. У господарстві США  важливу роль відіграють:

а) природні умови та ресурси; б)іноземні інвестиції.
4. У США висока територіальна концентрація виробництва:

а) у центральній частині країни; б) на узбережжі.
5. Переважаючий тип клімату:

а) субарктичний; б)  помірний.
6. Провідна галузь машинобудування :

а) приладобудуванням; б) автомобілебудування.
7.США є світовим лідером:

а) чорної металургії; б) точного машинобудування .
8. Основнову  експорту становлять:

а)  наукоємна промислова продукції; б) мінеральна сировина.
9.Науково-промислова зона із сучасною інфраструктурою і науково-дослідними підприємствами називається:
а) технополісом; б) мегаполісом.                                                           

10. Який вид транспорту переважає в зовнішніх вантажних перевезеннях?
а) морський ; б) залізничний.
11. Галузь спеціалізації сільського господарства?
а) рослинництво;  б) тваринництво.
12. Галузями спеціалізації  є :
а) машинобудування;  б) ПЕК;  в) легка промисловість; г) харчова промисловість.


ДОДАТОК 3.1
Тести за темою  «Економіко-географічна характеристика США»


Варіант 2 

1. За формою державного правління США є:

а) конституційною монархією; б) республікою.
2. У рельєфі переважають:

а) гори; б) рівнини.
3. У господарстві переважає:

а) сфера обслуговування;  б) промисловість.
4. Утериторіальній структурі господарства найрозвинутішим є  :

а) Північ;  б) Південь.
5. Для США характерний тип відтворення населення:

а) перший;  б) другий.
6. Провідна галузь промисловості :

а) машинобудування; б)  деревообробка.
7.США є світовим лідером:

а) верстатобудування; б) робототехніки .
8. Основнову  імпорту  становлять:

а)  наукоємна промислова продукції; б) мінеральна сировина.
9.За характером господарства США:

а) постіндустріальна країна;  б) індустріально-аграрна країна.                                                            10. Який вид транспорту переважає у внутрішніх  перевезеннях?
а) автомобільний ; б)залізничний.
11. Галузь спеціалізації  тваринництва:
а) свинарствово;  б) вівчарство.
12. Галузями спеціалізації США є :
а) чорна металургія;  б) ПЕК; в) хімічна промисловість; г) харчова промисловість.


ДОДАТОК 3.2


Презентація
 «Логічні сходинки» до уроку «Канада»

ДОДАТОК 3.3Презентація
 «Економіко-географічна характеристика Канади»

ДОДАТОК 5.1. Маршрутний лист
I  етап «Розминка»
Диктант
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 
ІI етап « Пазли»
Назва субрегіону…………………………………………………………………
Особливості………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
ІІI етап « Підбери пару і відправ до дому»
У два рядки на аркуші паперу в довільній послідовності записані назви країн та їх столиці. Потрібно встановити відповідність (записати в таблицю) і позначити  країни та їх столиці на контурній карті. Максимальна оцінка 10 балів.
1. Мексика  -  Оттава;                        
2. Канада – Ліма;
3. Еквадор – Каракас;
4. Мехіко – Уругвай ;
5. Перу  – Ла-Пас;
6. Болівія – Монтевідео;
7.  Кіто – Венесуела;
8. Тегусігальпа – Чилі;
9. Гондурас – Буенос-Айрес;
10. Сантьяго – Аргентина.
Країна
Столиця
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.ІVетап «Логічні ланцюжки»
Із переліку назв потрібно вибрати «зайве» слово і вказати чому воно зайве. Максимальна оцінка 10 балів.
1. США - Гренландія  -  Еквадор – Канада …………………………………....;
2. Болівія – Бермуди – Мексика – Уругвай ……………………………………;
3. Мартініка – Гвіана – Панама – Ангілья ……………………………………..;
4. Аргентина – Венесуела – США – Чилі ……………………….......................;
5. Мексика – Бразилія -  Парагвай Аргентина………………….....................;
6. Ліма – Вашингтон – Бразиліа – Монреаль ………………………………………;
7. індіанці – ескімоси – португальці – алеути …………………………………;
8. Північ – Південь – Захід – Схід …………………………………………………....;
9. Ванкувер – Монреаль Калгарі – Квебек …………………………………...;
10. Торонто – Лос –Анджелес – Бостон – Детройт ……………………………


          V етап «Редактор»
Заповніть пропуски у тексті.  Максимальна оцінка 10 балів.
Найпотужнішою державою світу є………... За економічним розвитком вона належить до ………………………………………. Державний устрій –………………………………………………….. Офіційна мова – ……………………, релігія –……………………………………………….. За національним складом відноситься до ………………………………. країн, корінні жителі становлять …….% населення. За характером господарства –……................................. Галузями міжнародної спеціалізації є ……………………….., ……………………...,  …………………. та ………………………….. У галузевій структурі сільського господарства переважає ………………... Головними торговельними партнерами  країни є ………………………………………


VІ етап «Творча лабораторія»
Заповніть інформаційне гроно «Загальна характеристика Канади» так, щоб дати повну оцінку економіко-географічної характеристики країни. (Максимальна оцінка 10 балів).VІІ етап «Поміркуй, заповни, доведи»
Заповніть логічну схему « Основні складові успіху НІК».
У чому, на вашу думку, полягають особливості економічного розвитку НІК? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...


ДОДАТОК 5.2.
Картка оцінювання
№ п/п
                            Етапи
Максимальний бал
 Отримано
1.
« Розминка»
10

2.
« Пазли»
10

3.
« Підбери пару, відправ додому»
10

4.
«Логічні ланцюжки»
10

5.
« Редактор»
10

6.
« Творча лабораторія»
10

7.
«Поміркуй, заповни, доведи»
12


Разом
72ДОДАТОК 5.3.
Рейтингова таблиця
Бал
Оцінка
72
12
66
11
60
10
54
9
48
8
42
7
36
6
30
5
24
4
18
3
12
2